ADVOKAT I NICE, FRANKRIEKE – CABINET BRAHIN

Vi är en självständig advokatbyrå som grundades år 2003 i Nice. Vi medverkar i Paris (Advokatbyrå Legipass) och i Danmark men också i Sverige genom våra korrespondenter.

 KONTAKTA
DIN ADVOKAT
 konfidentialitet

Ring kontoret direkt :


 

ADVOKATER I INTERNATIONELL AFFÄRSRÄTT

Vi värdesätter högt vår yrkesetik och sätter höga krav på arbetet vi utför för att möta våra kunders behov. Vårt arbete är effektivt för att ge snabba och konkreta svar.

Vi stöder och hjälper våra kunder (privat personer, företag och offentligrättsliga personer) från början till slut, såväl i deras målsättning som i förberedandet och förverkligandet av deras juridiska strategi.

JURIDISKA NYHETER

Vår advokatbyrå stöder föreningar och civila projekt